Solar Enerji Marketiniz
500 TL Üzeri Ücretsiz Kargo

Menü

10.10.2023

Güneş Paneli FiyatlarıGüneş Paneli Fiyatları


Güneş paneli fiyatları aşağıda sıralayacağımız bir takım değişkene bağlı olarak şekillenmektedir.

Güneş Paneli Türü (Halfcut Güneş Paneli, Monokristal Güneş Paneli, Polikristal Güneş Paneli, Esnek Güneş Paneli vb)

Güneş Paneli Gücü (Güneş panelinin gücü watt değerini ifade eder. Buna paralel olarak watt fiyatı kavramı oluşur.)

Güneş Paneli Üretim Teknolojisi (Daha eski teknoloji ürünü olan güneş paneli fiyatı daha düşüktür.)

Güneş Paneli Üretim Maliyetleri

Güneş Paneli Verimliliği

Güneş Paneli Arz ve Talep Dengesi

Güneş Paneli Satın Alma Miktarı

Küresel Ekonomik Faktörler

Güneş Enerjisine Devlet Teşvikleri Hibeler ve Destekler

Güneş Paneli Markası

Güneş paneli fiyatları en düşük 385 TL ile en yüksek 58.650 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Bu fiyatlar yukardaki başlıklarda söylediğimiz gibi panelin türüne, gücüne, verimliliğine, markasına bağlı olarak belirlenmektedir.
 

Güneş paneli türü ile güneş paneli fiyatı arasında doğrudan ve güçlü bir ilişki vardır. Güneş paneli yapımında kullanılan hücre türü fiyatı doğrudan etkiler. Güneş paneli fiyatlarını belirleyen en temel etmenlerden biri panel türüdür diyebiliriz.
Monokristal hücrelerin kullanılmasıyla üretilen monokristal güneş panelleri, polikristal güneş panellerine kıyasla daha yüksek verimli olduğu için fiyatları da daha yüksektir.
Esnek güneş panellerinde ise verimlilikten ziyade panel üretim maliyeti daha ön plana çıkmaktadır. Teknelerde yaygın olarak kullanılan esnek güneş panelleri verimlilik açısından monokristal ve polikristal güneş panellerinden daha düşük bir verimliliğe sahiptir. Buna rağmen esnek panel fiyatları monokristal ve polikristal güneş panellerinden çok daha yüksektir. Bunun en temel nedeni esnek panel üretim maliyetinin diğer paneller türlerine kıyasla çok daha yüksek olmasıdır.

  Güneş panelinin gücü panelin watt peak değerini ifade eder. Watt Peak kısaca Wp olarak ifade edilir. Solar panelin watt değeri dediğimizde de aynı şeyi ifade etmiş oluruz. Güneş panelinin watt gücü, güneş en tepe noktadayken üretebileceği maksimum enerjinin ne olacağı bilgisini vermektedir.  Örneğin 550 watt güneş paneli, en uygun koşullarda ve güneş en tepe noktadayken en fazla 550 watt enerji üretebilir.
Güneş panelinin gücü arttıkça yani watt değeri büyüdükçe, güneş paneli fiyatı da artmaktadır.

  Güneş paneli teknolojisi sürekli olarak gelişmektedir. Bu sayede yeni ve daha verimli güneş panelleri üretilebilmektedir. Bunun sonucu olarak daha eski teknolojiye sahip olan güneş paneli fiyatı daha düşük olmak durumundadır. Teknolojik ilerleme, güneş paneli fiyatlarını belirlemede önemli bir etmendir.
  Güneş paneli fiyatlarının belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri de hammadde ve üretim maliyetlerindeki artış ve düşüşlerdir. Güneş paneli fiyatları ile hammadde ve üretim maliyeti arasında doğru orantı vardır. Hammadde ve üretim maliyeti arttığında güneş paneli fiyatları da artmaktadır.
  Güneş panelinde verimlilik, bir güneş panelinin ne kadar güneş ışığını ne kadar elektrik enerjisine dönüştürebileceğini gösteren önemli bir özelliktir. Daha yüksek verimlilikteki güneş panelleri, daha fazla elektrik üreteceğinden, genellikle daha pahalı olma eğilimindedir.
Örnek vermek gerekirse; monokristal güneş panelleri, polikristal güneş panelleriyle kıyasladığında monokristal paneller daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Bunun için monokristal güneş paneli fiyatları daha yüksektir.
İkinci bir örnek olarak A sınıf güneş panelleri ile B sınıf güneş panelleri verilebilir. B kalite güneş panelleri daha düşük bir enerji verimliliğine sahiptir, bu yüzden fiyatları daha düşüktür.

  Yenilenebilir enerjiye duyulan ilgi ve talep dünya genelinde artmaktadır. Buna paralel olarak güneş panellerine olan talep de artmaktadır. Güneş paneli talebini karşılayacak yeterlilikte üretim arzı oluşmadığında fiyatlar artış eğilimi göstermektedir. Arz fazlası oluşması durumunda ise güneş paneli fiyatları düşme eğilimi göstermektedir. Güneş paneli arzı ile güneş paneli fiyatları arasında ters orantı vardır diyebiliriz.
Ayrıca güneş paneli üretimi için en temel hammadde olan slikon arzı sınırlı olduğunda da fiyatlar yükselme eğilimi göstermektedir.

  Güneş paneli fiyatlarını belirleyen bir diğer etmen de satın alınan ürün miktarıdır. Toptan satın alımlar, adet başı maliyeti düşürebilir. Satın alınan güneş paneli sayısı fazlaysa, panel birim fiyatı daha düşük olabilir.
 

Ülkemizde solar sektörün ilk yıllarında tamamen ithal güneş panelleri kullanılmaktayken, günümüzde güneş paneli üretimi yapan çok sayıda yerli firma ve marka bulunmaktadır. Üretim teknolojisinin gelişmesi ve yapılan Ar-Ge çalışmaları üretilen güneş paneli kalitesinin her geçen yıl biraz daha artmasını sağlamaktadır. Üretici firmalar; Half Cut, Bifacial, Monokristal, Polikristal ve Esnek Panel gibi farklı türlerde güneş paneli üretimi yapmaktadırlar.
Güneş paneli marka seçeneğinin artması kalitenin ve rekabetin artmasını da beraberinde getirmektedir. Bu durum, güneş paneli fiyatlarının düşmesinde olumlu katkı sunacaktır.
Marka çeşitliliğinin artması “en iyi güneş paneli markası hangisi” ya da “ev için güneş paneli hesaplaması yaparken hangi markayı tercih etmeliyim?” gibi soruların sıkça sorulmasına da neden olmaktadır. Marka tercihi yaparken ürünün teknik verilerine, ürünün üretim sürecinde geçmiş olduğu testlere ve üretici firmanın elinde bulundurduğu sertifikalara dikkat edilmesinde fayda vardır.